1 2

 

 

3 4

 

Modelación espacial de elementos climáticos (sequías, precipitación, temperaturas)

 

5 6